MUDr. Katarína Simonová

plastická chirurgička

 • Absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave v 1990.
 • Atestácia zo všeobecnej chirurgie v 1993.
 • Atestácia z plastickej chirurgie v 2003.
 • Pracovala na chirurgickom oddelení NsP Ružinov v Bratislave od roku 1990 do 1997.
 • Pracovala na Klinike plastickej chirurgie LF UK v Bratislave od roku 1997 do 2014.
 • Od 1.3.2014 pracuje na klinike Esthetic
 • Študijné pobyty: New York 1995 Praha 2000, 2001
 • Prednášková činnosť: Je autorkou viac ako 50 odborných prednášok z plastickej chirurgie a všeobecnej chirurgie na domácich a zahraničných kongresoch (Bratislava, Praha, San Francisco, Budapest, Brno, Hradec Králové, Wien).
 • Publikačná činnosť: Spoluautor 2 vedeckých publikácií v zahraničných recenzovaných časopisoch.
 • Vedecká činnosť: Spracovanie tuku na účely lipofilingu. Miniinvazívne techniky liftingu tváre a krku.
 • Odborné spoločnosti: Člen Spoločnosti plastickej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti. Člen Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky Slovenskej lekárskej spoločnosti.