MUDr. Soňa Bohunská

dermatovenerológ

  • Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvovala v r. 1970.
  • Atestáciu I. stupňa dermatovenerológie získala v r.1975, II. stupňa v r. 1983 a nadstavbovú atestáciu z korekčnej dermatológie v r. 1993.
  • Pracovala na Kožnej klinike Fakultnej nemocnice UK, od roku 1973 v Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave.
  • Venuje sa korekčnej dermatológii v celej škále diagnóz a zákrokov a laserovej medicíne.
  • Od r. 1999 bola primárkou laserového oddelenia ÚLK.
  • Vykonáva školenia lekárov po celom Slovensku pre prácu s kožným implantátom.
  • Absolvovala odborné školenia vo Francúzsku, Nemecku, opakovane v Rakúsku a Česku. Aktívne sa zúčastňuje odborných školení, konferencií a kongresov.
  • V rámci publikačnej činnosti je autorkou a spoluautorkou niekoľkých prác v odborných periodikách.
  • Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Laseroterapeutickej spoločnosti.
  • Od r. 2006 pracuje v spoločnosti Esthetic, s. r. o.