Online konzultácia zdarma Neviete ako začať? Potrebujete poradiť?

Viac

Online konzultácia sestrou zdarma

Poradím Vám s vhodným ošetrením, nasmerujem Vás na konkrétneho špecialistu, v spolupráci s recepciou Vám nájdem termín na konkrétne ošetrenie, pomôžem Vám vyplniť vstupný anamnestický dotazník.
Vyplňte formulár nižšie a budeme Vás kontaktovať:


  alebo nám napíšte na konzultacia@esthetic.sk

  Kveta Kopecká Diplomovaná sestra

  Intímne zdravie je téma, o ktorej sa treba rozprávať

  Pri téme ako zdravie si musíme klásť čoraz viac otázok, ako to bolo v minulosti. Prečo prevziať zodpovednosť za zdravie do vlastných rúk? Čo všetko vplýva na budovanie vzťahu k vlastnému zdraviu? Prečo je dôležitá prevencia? Akú úlohu má vlastné sebavzdelávanie?

  Nie len s týmito všetkými otázkami človek prichádza do konfrontácie počas svojho života. Ale aby sme si tie správne otázky vôbec vedeli položiť, je dôležité si uvedomiť, že musíme mať určitú vedomostnú úroveň o fungovaní vlastného organizmu.

  Keď sa objektívne pozrieme, posúvanie vzdelávania v oblasti sexuálnej výchovy, prípadne rozširovania vzdelávania zdravotnej výchovy na Slovensku, sa nedeje práve nič. A toto je častý problém, s ktorým sa v bežnej praxi stretávame. Ľudia nevedia ako funguje ich vlastný organizmus, ako fungujú jednotlivé orgánové sústavy a ako sú prepojené. Samozrejme, že neočakávame odborné znalosti v oblasti anatómie a patológie organizmu, ale často sú to nedostatky na elementárnej úrovni.

  Čo to zdravie vlastne je? Zdravie nám WHO definuje ako: „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Už pri tejto definícii si môžeme všimnúť, že sa jedná o prepojenie všetkých aspektov fungovania organizmu s ohľadom na zdravie. V dnešnej dobe 21. storočia si čoraz viac musíme uvedomiť, že holistický, teda celostný pohľad na zdravie musí byť samozrejmosťou, a že každý jedinec má zdravie vo vlastných rukách. Práve až potom môžeme vnímať prevenciu v oblasti vlastného zdravia ako prínos pre nás samých.

  Prevenciu, teda predchádzanie ochoreniam, delíme na:
  • primárnu, teda súbor aktivít, ktoré majú znížiť pôsobenie rizika prípadne zníženie prípadov nových ochorení (napr. očkovanie, zdravotná výchova, samovyšetrenia, …),
  • sekundárnu, ide o súbor aktivít, ktoré slúžia na zachytenie ochorenia a zabránenie jeho ďalšieho šírenie (odbery biologického materiálu, rôzne druhy vyšetrovacích metód, …)
  • terciárnu, jedná sa už o súbor aktivít slúžiacich na predchádzanie komplikáciám a zhoršovaniu ochorenia.
  Keďže vieme, čo je to teda prevencia, pozrime sa na ňu bližšie z pohľadu sexuálne prenosných ochorení (STD). Sexuálne prenosné ochorenia (STD) – ako nám už názov naznačuje, jedná sa o ochorenia, ktorého cestou prenosu, teda nakazenia je nechránený orálny, vaginálny, prípadne análny sexuálny styk. Prevenciu sexuálne prenosných ochorení môžeme rozdeliť do nasledujúcich bodov:
  • samovyšetrenia genitálií a prsníkov, jedná sa o najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako zistíme úroveň nášho intímneho zdravia (vyšetrenia prsníkov a vyšetrenia semenníkov môžeme vykovať pravidelne v prirodzenom prostredí domova bez zbytočného stresu),
  • vyšetrenia genitálií a prsníkov lekárom, pravidelné preventívne gynekologické, urologické a venerologické prehliadky majú dôležitú úlohu v prevencii rakoviny, sexuálne prenosných ochorení a nesieme podceňovať ich dôležitosť,
  • očkovanie proti HPV vírusu (HPV vírus – spôsobuje zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rôznych druhov rakoviny),
  • používanie prezervatívov, aj ako nástroj ochrany vlastného zdravia.
  Často sa zabúda, že môžeme absolvovať aj cielené preventívne vyšetrenie u dermatovenerológa, prípadne u venerológa. Dermatovenerológia, známejšie ako „kožné“, ide o medicínsky odbor zaoberajúci sa ochoreniami kože a ich liečbou, ale nie je často známi tým, že sa cielene zameriava prevenciou, diagnostikou a liečbou sexuálne prenosných ochorení (STD). Každé preventívne, ale aj už cielené vyšetrenie (t.j. také keď už má jedinec nejaké príznaky) sa skladá z odberu anamnézy (teda dôkladného rozhovoru s pacientom) a následne s vykonania odberov biologického materiálu. Následne sa odobratý materiál v laboratóriu vyšetruje na rôzne druhy žltačky, HIV, syfilisu, kvapavky, HPV vírusu a rôznych druhov iných mikroorganizmov, ktoré spôsobujú rôzne príznaky a ťažkosti. Ale nemôžme zabudnúť, že tieto príznaky sa vôbec v úvode prípadného ochorenia ani nemusia objaviť.

  Takže stále si nezabúdajme uvedomovať, že zodpovednosť za zdravie máme vo vlastných rukách a prepojme sexuálny život a prevenciu v ňom, ako jednu z našich priorít. Veď aj Maslow nám pri svojej pyramíde potrieb zaradil sexuálny život medzi základné potreby, tak zaraďme aj prevenciu medzi naše základné priority.