Špeciálna akcia platná do 31. 8. 2024 🤗

Online konzultácia zdarma Neviete ako začať? Potrebujete poradiť?

Viac

Online konzultácia sestrou zdarma

Poradím Vám s vhodným ošetrením, nasmerujem Vás na konkrétneho špecialistu, v spolupráci s recepciou Vám nájdem termín na konkrétne ošetrenie, pomôžem Vám vyplniť vstupný anamnestický dotazník.
Vyplňte formulár nižšie a budeme Vás kontaktovať:


  alebo nám napíšte na konzultacia@esthetic.sk

  Kveta Kopecká Diplomovaná sestra

  Má dopĺňanie rôznych látok prostredníctvom infúzie význam pre naše zdravie?

  Určite každý z nás počas svojho života zaradil na istý čas, alebo pravidelne užíval rôzne doplnky výživy, prípadne liečivá, ktoré začal brať za rôznym účelom. Či už je to podpora imunity, prevencia ochorení, zlepšenie mentálneho zdravia, tlmenie bolesti a podobne. Jedná sa o ovplyvňovanie nášho zdravia na základe nejakých našich subjektívnych pocitov a na základe prevažne vlastného uváženia. Je dôležité vedieť, aký je rozdiel medzi výživovým doplnkom a liekom. Tieto charakteristiky nám priamo definujú výnosy MZ SR a MPRV SR.

  Výživové doplnky – sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sa umiestňujú na trh v dávkovanej forme (…), aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách Výživové doplnky sa musia vyrábať podľa zásad správnej výrobnej praxe.

  Liek – je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

  Z našej praxe sa čoraz viac stretávame s požiadavkou pacientov na aplikáciu rôznych látok priamo do žily, vnímame viacero aspektov, prečo sa to deje. Medzi tie najčastejšie aspekty patria: nedostatok času na strane pacientov, nutnosť rýchleho vyriešenia zdravotného problému, vyťažené a nedostupné termíny vo verejnom zdravotníctve a predchádzajúce bagatelizovanie/neochota riešiť zdravotné problémy pacientov inými zdravotníkmi.

  Na každodennej báze sa stretávame s požiadavkou o podporu imunity, úľavu od bolesti, podporu mentálneho zdravia pri zvýšenej stresovej záťaži a celkovú podporu zdravia. Všetky tieto požiadavky sa dajú do istej miery riešiť podpornou liečbou priamo do žily. Niektorú liečbu je potrebné najprv samozrejme prekonzultovať s lekárom, prípadne doplniť o odbery krvi, aby tá liečba mala aj význam.

  Podpora imunitného systému sa najčastejšie deje prostredníctvom aplikácie vitamínu C priamo do žily. Je roky známe, že vitamín C dokáže znížiť oxidačný stres a jen dôležitým imunomodulátorom v procesoch boja proti rôznym druhom infekcií. Pri podávaní priamo do žily dosahuje 65-krát väčšiu plazmatickú hladinu, ako keby sme ho užívali v perorálne (priamo cez ústa). Takýto vitamín C podporuje imunitný systém, hydratuje pokožku, zlepšuje tonus pleti, zlepšuje symptómy dlhého covidu, znižuje vysokú hladinu histamínu, podporná liečba alopécie (vypadávania vlasov), kombinácia pri analgetickej (proti bolesti) liečbe, zle hojacich sa ranách, osteoporózy, endokrinných, či vaskulárnych ochorení.

  Relaxačná infúzia obsahuje minerály slúžiace na uvoľnenie svalov a zníženie stresu, vitamíny na podporu nervového systému a zníženie únavy, aminokyseliny na uvoľnenie a zníženie stresu, antioxidanty na boj proti oxidačnému stresu a elektrolyty pomáhajú udržiavať hydratáciu a podporujú celkové zdravie.

  Infúzia proti bolesti, alebo aj analgetická infúzia. Ide o druh liečby, ktorou sa snažíme liečiť rôzne druhy bolestí, najčastejšie je to bolesť kostrovo-svalového systému. Pred takýmto druhom liečby je samozrejme potrebné vyšetrenie u nášho lekára, aby vedel správne vybrať druh lieku a ostatných liečiv/podporných látok so účinnou schémou podávania. Pri tomto druhu infúzie nesieme zabúdať, že našim cieľom je úľava od bolesti a nepotlačenie primárneho ochorenia spôsobujúceho bolesť, tak aby sme nezanedbali primárnu diagnózu.

  Ako poslednú nesmieme zabudnúť spomenúť infúziu, ktorá je šitá na mieru každému pacientovi. Jedná sa o komplexnú infúziu, pre celkovú pohodu tela a mysle je udržiavanie silného a odolného imunitného systému kľúčové. Tejto liečbe predchádza vyšetrenie u lekára a odbery krvi a moču. Aby sme vedeli cielene doplniť látky, ktoré danému pacientovi chýbajú.

  Na záver si to teda zhrňme, úloha podávania daných látok má samozrejme významnú úlohu pri podpore nášho zdravia, či už fyzického, ale aj mentálneho. Samozrejme nesmieme zabúdať na pestrú a výživnú stravu a hydratáciu nášho organizmu. Samozrejme majme na zreteli, že sa jedná o primárne o podpornú liečbu, na to aby sme si zachovali plné zdravie, prípadne podporili prinavrátenie sa k plnému zdraviu.

  Zdroje:

  Kompendium medicíny, IV. medzinárodný kongres o podpornej liečbe infúznym vitamínom C, 2023
  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
  Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (v znení neskorších predpisov)