V dôsledku epidemiologickej situácie za účelom zabránenia šírenia vírusu musíme zrušiť Vaše objednané termíny a zatvoriť našu kliniku až do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.