MUDr. Dorota Červenková

plastická chirurgička

  • V roku 2010 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo.
  • V roku 2015 získala atestáciu v odbore plastická chirurgia.
  • Od septembra 2010 pracuje na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB Ružinov.
  • V roku 2012 pracovala na IV. Chirurgickej klinike LF UK a UNB Ružinov.
  • V roku 2013 a 2015 pracovala na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB.
  • Od roku 2016 pracuje ako plastická chirurgička na Klinike Esthetic, s.r.o.
  • Zúčastňuje sa na slovenských a zahraničných konferenciách, seminároch a workshopoch v oblasti plastickej chirurgie a estetickej medicíny.
  • Absolvovala školenia a kurzy aplikácie výplňových materiálov, botulotoxínu, kurzy niťového liftingu, plazmaterapie, zväčšovanie prsníkov implantátmi, laserového omladenia RecoSMA a laserového odstraňovania tetovania s prístrojom Harmony XL.