MUDr. Dann Daood

lekár / dermatovenerológ

 • 2016 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte v Bratislave, všeobecné lekárstvo
 • od 2016 pracuje na oddelení gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
 • od 2019 pracuje ako lekár – dermatovenerológ na Klinike Esthetic, s.r.o
Kurzy:
 • 9/2012    teoretický a praktický kurz zameraný na aplikáciu výplňových materiálov, Bratislava
 • 11/2012    teoretický a praktický kurz zameraný na aplikáciu výplňových materiálov, Košice
 • 11/2012    teoretický a praktický kurz zameraný na aplikáciu mezoterapie v liečbe alopécie rôznej etiológie, Košice
 • 11/2012    teoretický a praktický kurz zameraný na injekčnú lipolýzu s použitím fosfatidylcholínu, Košice
 • 03/2013    teoretický a praktický kurz zameraný na aplikáciu výplňových materiálov, Viedeň
 • 06/2014    teoretický a praktický kurz zameraný na aplikáciu výplňových materiálov, Bratislava
 • 12/2016    základy šitia a uzlenia v laparoskopickej chirurgii
 • 04 a 11/2017    využitie ultrazvuku v gynekológii & Ultrazvuková diagnostika vrodených vývinových chýb plodu v priebehu   tehotnosti
 • 4/2017    EAES course on suturing in laparoscopic surgery
 • 11/2017    XIV. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít
 • 3/2018    aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít
 • 4/2018    Kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
 • 9/2019    Škola SONOGRAFIE – brucho